Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 1
Image Size
772 KB
Resolution
1132×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
260 (1 today)
Favourites
21 (who?)
Comments
3
Downloads
6
×
Watchers by warm-quest Watchers by warm-quest
 My gift for our soldiers of Vietnam People's Navy, with best wishes! :)
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Digital Artist
Bức tranh thật cảm động về người lính nơi hải đảo xa xôi, cầu chúc cho họ bình an <3 Q^Q 
Reply
:iconvampire100998:
vampire100998 Featured By Owner Mar 10, 2014  Student Artist
Hiệu ứng đẹp quá *khóc*

(Cơ mà ban đầu cứ tưởng Bill trong L4D)
Reply
:iconmitteam:
MitTeam Featured By Owner Mar 10, 2014  Professional Digital Artist
quá tuyệt Bunny Girl Emoji-49 (Crying) [V3]  những người lính nơi hải đảo xa xôi ..
Reply
Add a Comment: